MINI

OD 160  - 300 złotych brutto

  • Około 10 - 25 faktur miesięcznie
 • W tym:
 • -Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne oraz podatek liniowy)
 • -Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w rejestrze VAT
 • -Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • -Miesięczne/kwartalne wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • -Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • -Monitorowanie limitów podatkowych
 • -Przechowywanie dokumentacji księgowej

STANDARD

OD 340 - 460 złotych brutto

  • Około 30 - 50 faktur miesięcznie
  • W tym:
  • -Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne oraz podatek liniowy)
  • -Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w rejestrze VAT
  • -Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • -Miesięczne/kwartalne wyliczanie zobowiązań podatkowych
  • -Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
  • -Monitorowanie limitów podatkowych
  • -Przechowywanie dokumentacji księgowej

PREMIUM

od 500 złotych brutto - do uzgodnienia 

  • Około 51 i więcej faktur miesięcznie
  • 100 faktur -  800 brutto
  • 150 faktur -  1000 brutto
  • 200 faktur -  1250 brutto
  • 250 faktur -  1500 brutto
  • 300 faktur -  1750 brutto
 • W tym:
 • -Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne oraz podatek liniowy)
 • -Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w rejestrze VAT
 • -Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • -Miesięczne/kwartalne wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • -Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • -Monitorowanie limitów podatkowych
 • -Przechowywanie dokumentacji księgowej

KADRY / PŁACE

35 zł / pracownik/zleceniobiorca

 • W tym:
 • -Sporządzanie listy płac
 • -Sporządzanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło
 • -Wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • -Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • -Przechowywanie dokumentacji pracowniczej


wszelkie usługi dodatkowe: wyceniane są indywidualnie

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.